Koncertperformance “DOVENSKAB”

(photo and graphics: Kristina Ahm)

For 4. år i træk vender den japanske pianist og performer Eriko Makimura tilbage til KoncertKirken på Nørrebro, for endnu en gang at forvandle en af de syv dødssynder om til en eksplosion af en koncertperformance. 


Eriko Makimura fabulerer over dødssynden DOVENSKAB’s yderste og inderste aspekter, hvor og hvorfor den eksisterer og over hvorvidt dovenskaben som dødssynd overhovedet har sin eksistensberettigelse i det senmoderne samfund. Er dovenskaben resultat af, eller roden til det evigt scrollende smartphone-livet, vi som kritiske individer er en del af?


Vær med når Eriko Makimura endnu en gang skaber en eksplosiv, poetisk, reflekterende og visuelt sansende koncertperformance i KoncertKirken på Nørrebro i 3. uge af november 2019.


BILLETTER
Pris: 150 kr.
Kan købes i døren før hver forestilling, eller online hos billetto.dk (følg link i eventen).


Dørene åbnes kl. 19.30


Forestillingen starter hver aften kl. 20.00


Varighed: ca. 80 minutter, uden pause

Instruktør & Performer: Eriko Makimura
Lysdesign: Sofia Ivarsson
Foto, grafik & PR: Kristina Ahm


English:


Japanese pianist & performer Eriko Makimura returns to KoncertKirken at Nørrebro for the 4th year in a row, to yet again transform one of the seven deadly sins into an explosive concert performance.


Eriko Makimura speculates upon the deadly sin SLOTH, questioning its inner and outer aspects, where and why it exists, and whether it still can be considered a deadly sin in the late modern society of today. Is sloth the effect or the cause of the constantly scrolling smartphone-biased existence that we as critical individuals are leading?


Experience Eriko Makimura’s explosive, poetic, reflecting and visually sensing concert performance in KoncertKirken at Nørrebro in the 3rd week of November 2019.


TICKETS
Price: 150 dkk.
Can be bought at the door before each performance, or online at billetto.dk (follow link in the event).


Doors at 19.30


The performance starts each night at 20.00


Duration: approx. 80 minutes (no intermission)

Director & Performer: Eriko Makimura
Lighting design: Sofia Ivarsson
Photo, graphics & PR: Kristina Ahm

Cliffhanger to “SLOTH”…
(Concert Performance Series “Seven Deadly Sins”)

“DOVENSKAB” fortsættelse følger…
(Koncertperformance-rækken “De Syv Dødssynder”)

14, 15, 16 of November 2019

@ KoncertKirken

(Blågåreds Plads 6A, Copenhagen)

Tickets are now available here: https://billetto.dk/e/koncertperformance-dovenskab-de-syv-dodssynder-billetter-387548/

More information coming up soon.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

WordPress Themes